Protocol Jeugd Surflessen

Protocol verantwoorde Surflessen voor kinderen 7 t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar.

 

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar weer samen trainen en sporten in de buitenlucht en Ozlines Surfschool wil graag kinderen en jeugd weer golfsurf lessen aanbieden op het Noorderstrand te Velsen Noord. Golfsurfen in lesverband is een gezonde watersport waarbij het toepassen van social distancing protocols tijdens de les makkelijk te hanteren valt omdat afstandhouden in het water altijd al onderdeel van de veiligheidseisen zijn. Met dit protocol willen we onze surfers, hun ouders/verzorgers  en onze instructeurs richting geven, hoe te handelen tijdens de surflessen bij Ozlines Surfschool, binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM. De leidraad voor dit document is het Protocol Verantwoordelijk Sporten voor jeugd van de NOC NSF, dit document is goedgekeurd door het RIVM en watersportverbond. Zie bijlage 1.

Ozlines Surfschool wil surflessen verzorgen voor de jeugd in regio Ijmond met name uit Gemeentes Velsen en Beverwijk. Vanaf 16 mei willen wij beginnen met ons Junior Surf programma voor kinderen tussen de 7 en 18 jaar. Lesdagen zijn woensdag middag, zaterdag en zondag.

Maatregelen om het (voet)verkeer op de surfschool te minimaliseren:

 1. Maximaal 16 kinderen tegelijk op de surfschool, verdeeld in 2 lesgroepen van 8. Groep 1 verzamelt bij onze locatie bij de winkel, Groep 2 verzamelt bij onze opslag ten noorden van Aloha.
 2. Lessen worden ingedeeld in de leeftijdcategorieen U8, U10, U12, U14, U16, U 18.
 3. De leeftijdgroepen zullen op andere lestijden aanwezig zijn en steeds met dezelfde groep indeling. Zie bijlage 2: les schema Junior Surfcursus 
 4. Alle lessen moeten online gereseveerd en betaald worden. 
 5. Alle sanitaire gebouwen zijn gesloten.
 6. Kinderen komen al omgekleed in hun zwemkleding of wetsuit aan.
 7. Het protocol communiceren aan alle klanten en ouders/verzorgens vóór aankomst op de surfschool via: e-mail, website en social media.
 8. Om handhaving van het protocol te waarborgen stellen wij een Corona Coordinator aan die altijd aanwezig zal zijn tijdens de lesmomenten en is ook het aanspreekpunt voor handhaving en Gemeente.
 9. Een eenrichtingsverkeer route over ons terrein vastgesteld en aangegeven door bebording.
 10. Extra bebording op het terrein geplaatst ter herinnering aan het protocol.
 11. Aanschaf en plaatsen van extra hygiene middelen
 12. Extra instructeur training ivm nieuw protocol. Waar mogelijk via Teamers

Corona Coordinator: De Corona Coordinator is een rechtvaardig, behulpzaam klantgericht persoon die verantwoordelijk is om de social distancing protocol te waarborgen. Hij/zij is herkenbaar door een geel hesje en altijd aanwezig tijdens de lessen. Ingrid Dros/Chris Way/ Sjaak van Tunen

Contact Gemeente: Chris Way 0613107519

 

1.Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten; 
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar); 
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
 • ga voordat je naar de surfschool vertrekt thuis naar het toilet; 
 • was voor je surfles thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek surfschool.
 • douche thuis en niet op de surfschool 
 • vermijd het aanraken van je gezicht; 
 • schud geen handen; 
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor de surfles aan op de surfschool en ga direct daarna naar huis. 

2. Voor surfers: 

 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°); 
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten; 
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 
 • reserveren en betalen online is verplicht voor de surfles.
 • kom alleen naar de surfschool wanneer er voor jou een surfles gepland staat; 
 • reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden; 
 • kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de surfschool; 
 • kom in watersportkleding naar de surfschool. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest; 
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de surfles naar de surfschool en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek; 
 • volg altijd de aanwijzingen op van de instructeurs.
 • sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde; 
 • gebruik de aanwezige disinfectiemiddel en doek om je surfplank schoon te maken na de les.
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; 
 • verlaat direct na de surfles het strand.

 3.Voor ouders en verzorgers 

 • informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen; 
 • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer; 
 • reserveer en betaal de surfles van je kind(eren) online op www.ozlines.com
 • breng je kind(eren) alleen naar de surfschool wanneer er een surfles voor jouw kind(eren) gepland staat; 
 • breng je kind(eren) niet naar de surfschool als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts; 
 • breng je kind(eren) niet naar de surfschool als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/ of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten; 
 • breng je kind(eren) niet naar de surfschool als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 
 • reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden; 
 • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de surfschool; 
 • als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de surfschool. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de surfles van jouw kind(eren); 
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de surfles op de surfschool; 
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de instructeurs en corona coordinator. 
 • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden; 
 • direct na de surfles halen de ouder/verzorger de kinderen op van de surfschool. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. 

4. Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers 

 • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven; 
 • bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling. 
 • zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden; 
 • vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan; 
 • zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen; 
 • maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden; 
 • wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden; 
 • help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt; 
 • houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact); 
 • weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden; 
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen; 
 • laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken; 
 • laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan; 
 • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is; 
 • hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
 • was of desinfecteer je handen na iedere training; 
 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten; 
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact. 

 Bijlagen:

 1. Protocol jeugd sport NOC NSF
 2. Les schema Junior Surf cursus
 3. Routing terrein Ozlines Surfschool
 4. Plattegrond verzamelplekken surflessen
 5. Infographics protocol communicatiemiddelen

Why Ozlines surfschool?

Why Ozlines surfschool? links

Ozlines Surf School is situated on the beach next to the Noordpier Wijk aan Zee, one of the best surfing beaches in The Netherlands. Australian owner and head coach Chris Way and his team of professional and enthousiastic coaches will help you achieve your surfing goals in a fun and safe atmosphere.

Waarom ozlines rechts

 • Professional qualified instructors
 • Australian owner and head coach
 • Change rooms with warm showers, toilets and lockers.
 • The best place to learn to surf in The Netherlands
 • We are Green Key GOLD certified
 • Free Parking